De Katterugclub

Volvo PV444/544/445 en P210 old-timer vereniging

Aanmelden

Het lidmaatschap staat open voor alle bezitters en bezitsters van Volvo typen:

  • PV444
  • PV445
  • PV544
  • P210

Contributie

De contributie voor nieuwe leden bedraagt € 45,00 per jaar.

Deze wordt per automatische machtiging geïnd, bij aanmelding gedurende het jaar wordt de contributie naar rato betaald. Donateurs zijn ook van harte welkom. Indien de donatie gelijk aan of groter is dan het contributiebedrag, wordt ook het recht op het blad "de Katterug" verkregen.

De procedure

Download het Aanmeldformulier (PDF), print dit uit en vul het in. Verdere instructies staan in dit document. Van onze penningmeester ontvangt u na aanmelding nadere gegevens omtrent het innen van contributie.

Let op: Definitieve aanmelding vindt pas plaats wanneer de contributie is voldaan.

Heeft u vragen? Mail het ledenregister!