De Katterugclub

Volvo PV444/544/445 en P210 old-timer vereniging

Weekend Aalsmeer

Belangrijk….belangrijk…..belangrijk… op tijd reserveren!!!!!

Er zijn 2 activiteiten waarvoor men zich op tijd moet aanmelden.
Dat is voor “Het Weekend”in Aalsmeer (23-24 juni) en het weekend in Friesland(18-19 augustus). Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa.
Bij beide evenementen hebben we te maken met reservering van een hotel of een camping.

Wat betreft Aalsmeer is het de bedoeling dat jullie zelf op tijd reserveren bij hotel “Het Wapen van Aalsmeer” of bij camping “De straathof" te Leimuiden.

Jullie kunnen in het “Wapen van Aalsmeer”voor 1 nacht reserveren, maar ook gebruikmaken van het weekendarrangement is een mogelijkheid. Het is zeker de moeite waard om daarnaar te informeren. Voor informatie: email info@hotelaalsmeer.nl of bel 0297-385500

Wat betreft de camping zou ik ook kunnen proberen een aantal plaatsen bij elkaar te krijgen, als jullie bij de reservering aangeven lid te zijn van de “Katterugclub” .

Graag reserveren via de website http://www.straat-hof.nl/
Contact: info@straat-hof.nl
Niet telefonisch!

Je kunt ook één dag naar Aalsmeer komen, óf de zaterdag óf de zondag.

Belangrijk is ook te weten dat jullie je niet alleen bij hotel of camping, maar ook bij de activiteitencommissie moeten aanmelden zodat ik op de hoogte ben hoeveel deelnemers er komen. Dit is belangrijk voor de organisatie i.v.m. het maken van afspraken.

De leden die zich al n.a.v. het artikel in het clubblad van december 2017 voor deze activiteit hadden aangemeld, kunnen dus alvast een kamer in het hotel of een plek op de camping reserveren. Dat zijn: Klaas/ Ada, Sia/ Marjo,Klaas/ Ineke, Gijs/ Ada en Marcel/Marijke.


Het programma voor “Het Weekend” in Aalsmeer.

ZATERDAG 23 juni

9.30 u. Verzamelen op het Praamplein in Aalsmeer. Vanuit daar naar Historische Aalsmeer.
10.00 u. Uitleg over ontstaan bloemenkweek en –handel Aalsmeer (duur ong. 1 uur)
11.15 u. Terug naar de auto’s en een rit.
12.15 u. Lunch.
13.15 u. Rit richting Fort Kudelstaart en daar een korte rondleiding

Daarna stappen we op de boot naar het Eiland. Feest onder genot van drankje en barbecue.

ZONDAG 24 juni

9.30 u. Praamplein.
10.00 u. Start rit door mooi gebied richting Amsterdam.
11.45 u. Aankomst bij museum met parkeerterrein.
12.00 u. Lunch
13.00 u. Bezoek Kromhout Museum tot ???

Vanuit daar sluiten we het weekend af en keren we weer huiswaarts.

Kostenplaatje:

Historische Tuin: ongeveer €5,00 p/p
Lunches: €12,50 p/p
Barbecue en drankjes: €25,00 p/p
Kromhout museum: €7,00 p/p
Hotel of camping afhankelijk van de keuze die jullie zelf maken.


U kunt zich aanmelden op activiteiten@katterugclub.nl