De Katterugclub

Volvo PV444/544/445 en P210 old-timer vereniging

Disclaimer

Algemeen

De Katterugclub (Kamer van Koophandel 40074875), hierna te noemen De Katterugclub, verleent u hierbij toegang tot http://katterugclub.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Katterugclub en derden zijn aangeleverd. De Katterugclub behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://katterugclub.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Katterugclub.

Beperkte aansprakelijkheid

De op http://katterugclub.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Katterugclub.

In het bijzonder zijn alle prijzen op http://katterugclub.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Katterugclub. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Katterugclub, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.